Svake godine 2. veljače obilježava se Svjetski dan močvarnih staništa, a tema ovogodišnjeg je "Uzvodno - nizvodno - močvare nas povezuju". Svjetski dan močvarnih staništa obilježava se od 1997. u spomen na prihvaćanje Konvencije o vlažnim staništima (Ramsarska konvencija) u iranskom gradiću Ramsaru 1971. godine. Konvenciju je do sada potpisalo 158 zemalja, a Hrvatska je punopravna ugovorna strana od 25. lipnja 1991. Njezin je cilj očuvati vlažna staništa - vlažne šume i livade, slatke vode i jezera, vodotoke i močvare - ali i obalno more do dubine od šest metara. Područja koja udovolje konvenciji uvrštavaju se na popis svjetskih vlažnih područja, kojih je danas u svijetu 1828. U Hrvatskoj su to Park prirode Lonjsko polje, Park prirode Kopački rit, posebni ornitološki rezervat Crna Mlaka te područje delte rijeke Neretve s pet zaštićenih lokaliteta, izvještava HRT. U Hrvatskoj su za sada samo četiri ramsarska područja, a u Državnom zavodu za zaštitu prirode ističu kako postoje još mnoga močvarna područja koja je tek potrebno vrednovati. Novija ornitološka istraživanja upućuju na međunarodnu vrijednost i nekih drugih staništa za upis u Ramsarski popis, primjerice Parka prirode Vransko jezero, Ličkog polja i ogulinsko-plaščansko područje. Zavod je završio inventarizaciju močvarnih staništa u projektu koji je sufinancirao Fond za male potpore Ramsarske konvencije 2003. Identificirano je i kartirano oko 3800 pojedinačnih lokaliteta i osam kompleksnih močvarnih područja - većinom močvara u poplavnim nizinama rijeka (Sava, Drava-Dunav, Kupa, Neretva i druge). Najvrednija područja uvrštena su u Nacionalnu ekološku mrežu, koju je Vlada Republike Hrvatske proglasila 2007. godine. U Hrvatskoj su zbog izvanrednih prirodnih vrijednosti područja uz rijeke Muru i Dravu preventivno zaštićena u kategoriji regionalnog parka 2008.