Termoelektrana Šoštanj 6 je objavila da je zaustavila projekt mogućnosti suspaljivanja goriva iz otpada (SRF) iz svojih postrojenja, temeljem protivljenja javnosti. Izražavaju žaljenje jer smatraju da je riječ o ekološki prihvatljivom postupku u njihovoj ultra modernoj elektrani. Tijekom prošle godine TEŠ je ušao u pripremne aktivnosti u tom projektu jer im suspaljivanje SRF-a može pomoći da smanje troškove emisijskih kupona (ETS) zbog emisija CO2, što bi utjecalo i na manje cijene daljinskog grijanja. No, općina je naručila ekološku studiju privatnog Instituta za okolje in prostor koja je utvrdila da bi suspaljivanje "oslabilo kvalitetu zraka i tako negativno utjecalo na prostor i ljude". TEŠ je tu recenziju optužio da je napravila niz pogrešaka, no Institut je ostao pri tome da bi suspaljivanje imalo lošiji utjecaj od izgaranja ugljena. 

Otrovni spojevi

Delo je izvijestilo da je Cvetka Ribarič Lasnik u recenziji napisala da granične vrijednosti otrovnih elemenata nisu prekoračene niti u spaljivanju lignita niti u suspaljivanju lignita i SRF goriva iz neopasnog otpada. No, vrijednosti u suspaljivanju mnogo su veće, a teški metali su tihe ubojice, naglašeno je. Dopunjena recenzija također navodi da SRF ima veće koncentracije kadmija, arsena, nikla i olova, za što Ribarič Lasnikova već u recenziji piše da ne postoji donja granica toksičnosti, jer su "kancerogeni, mutageni i teratogeni". Uz to dodaje da je sadržaj metala u SRF 608,5 puta veći u odnosu na lignit.

Teški metali

TEŠ pak tvrdi da su sve njihove analize pokazale suprotno „da suspaljivanje otpada mora osigurati jednaku ili nižu razinu utjecaja na okoliš nego kada se koristi samo lignit. Njihova elektrana je među najsuvremenijima u Europi i posjeduje niz filtera i pročistača, naglasili su. Međutim, koncentracije teških metala (otrovnih elemenata) i klora u krutom gorivu SRF, suhih dimnih plinova na dimnjaku i koncentracije otrovnih elemenata u pepelu, letećem pepelu u usporedbi s upotrebom samog lignita pokazuju suprotno, stoji u receziji. 

Recenzentkinja je naglasila da bi emisije CO2 bile manje al je za preciznu ekološku procjenu ključna kvaliteta SRF-a, te da se točni parametri mogu izračunati samo uzevši u obzir kvalitetu konkretnog goriva. U TEŠ-u su rekli da nemaju namjeru uvoziti SRF jer imaju dovoljno vlastitog goriva u Sloveniji, iz Centara za gospodarenje otpadom, a riječ je o 160.000 tona SRF-a. I dalje ostaje otvorena mogućnost da se SRF spaljuje u postrojenjima koja bi mogla biti izgrađena u općini Šmartno ob Paki i Velenje, koje su iskazale interes za projekt.