Hrvatska izvozi svoj opasni otpad, ali i uvozi otpadni papir i karton, kao i trosku. Opasni otpad se isključivo izvozi iz RH, a uvoza lani nije bilo, priopćila je Agencija za zaštitu okoliša. Izvezene količine opasnog otpada, uz manje oscilacije, iznose prosječno oko 16 000 t/godišnje, a do 2008. više od polovice izvezenog opasnog otpada činili su otpadni akumulatori i baterije, od kojih je preko 95% izvezeno u Sloveniju. Od 2009. godine izvoznici prijavljuju izvoz otpadnih olovnih ploča nastalih rastavljanjem otpadnih akumulatora. Tijekom 2010. godine izvezeno je gotovo 19 000 t opasnog otpada. Najzastupljenije su bile olovne akumulatorske ploče, građevinski i izolacijski otpad koji sadrži azbest i otpad od mehaničke obrade otpada koji sadrži opasne tvari. Opasni otpad iz Hrvatske najviše se izvozio u Sloveniju, Austriju i Njemačku. Uz manje oscilacije uzrokovane kretanjima na tržištu, godišnje se izvozi oko pola milijuna tona neopasnog otpada. U čitavom promatranom razdoblju otpad od metala čini gotovo 70% ukupne količine izvezenog neopasnog otpada, nešto više od 600 000 t, a najviše se izvozi u Italiju i Sloveniju. Tijekom 2010. godine ukupno je izvezeno 603 955 t neopasnog otpada. Otpad se najviše izvozio u Sloveniju i Italiju – otpad od metala (60%) i drvo (20%). Količine uvezenog neopasnog otpada u neprestanom su porastu do 2007. godine (prosječno se uvozilo oko 350 000 t), nakon čega se u 2009. bilježi značajan pad (215 820 t). Ipak, u 2010. dolazi do blagog oporavka, te je uvezeno 225 000 t neopasnog otpada. U Hrvatsku uvozimo otpadni papir i karton iz BiH, Srbije i Slovenije te trosku od proizvodnje željeza i čelika iz BiH i Srbije za potrebe cementne industrije. Izvozom opasnog otpada bavi se desetak tvrtki, izvozom neopasnog otpada oko 400 tvrtki, a uvozom neopasnog otpada tridesetak hrvatskih tvrtki.