Toni Vidan, predstavnik okolišnih udruga iz Hrvatske u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO) na plenarnoj sjednici ovog savjetodavnog tijela EU, izabran je za predsjednika novoformirane radne skupine na temu "Proizvođači - potrošači energije i proizvođačko-potrošačke energetske zadruge: šanse i izazovi u EU". Radna skupina ima za cilj do srpnja izraditi dokument s preporukama odgovornim tijelima EU koje bi doprinijele boljem zakonodavnom položaju brojnih potrošača energije (domaćinstva, obrti...) i njihovim udruženjima, a koji se od pasivnih potrošača žele pretvoriti i u proizvođače energije korištenjem lokalnih obnovljivih izvora energije, prvenstveno solara, vjetra ili biomase. EGSO se inače sve aktivnije bavi pojedinim aspektima transformacije energetskog sektora EU koja je u tijeku, pogotovo s ciljem promocije tzv. "komunalne energetike" koja podrazumijeva ne samo decentralizirane energetske projekte bazirane na korištenju lokalnih obnovljivih izvora energije, več uključuje i važni element (su)vlasništva lokalnog stanovništva ili tijela lokalne uprave nad tim projektima. Posebno značajnu ulogu u transformaciji energetskog sektora ima decentralizacija i pretvaranje dosadašnjih potrošača energije u "proizvođače-potrošače" (engl. "prosumers") energije. Dugogodišnji voditelj energetskog programa Zelene akcije, Toni Vidan, predstavnik je više od 40 okolišnih udruga okupljenih u nacionalnoj mreži Zeleni forum u EGSOu i potpredsjednik je stručne skupine za promet, energetiku, infrastrukturu i informacijsko društvo, tzv. "TEN" sekciju. To je jedna od šest tematskih stalnih radnih grupa unutar kojih 350 članova/ca EGSO-a, iz svih zemalja članica, pripremaju zajednička stajališta o novim europskim zakonodavnim prijedlozima i politikama. U skladu sa prioritetima svoga djelovanja, promociji održive energetike, naročito u zemljama Istočne i Jugoistočne Europe, te poticanju regionalne suradnje u zaštiti Jadranskog mora, uključio se i u radne skupine za održivi razvoj i istočno partnerstvo.