Tresetom je pokriveno tri posto svjetske površine tla, ali se u tresetištima, prema procjenama, nalazi 30 posto svjetskih zaliha ugljika. Ugljik je temelj života na Zemlji. Istina, ima ga u malim količinama, ali ima značajnu ulogu u održavanju života. 

Ugljikov ciklus je jedan od najvažnijih na Zemlji. U plinovitom se stanju ugljik nalazi i u Zemljinoj atmosferi, u obliku ugljičnog dioksida

Povećano onečišćenje atmosfere u jednom dijelu svijeta štetno utječe na sve zemlje. Tako bilo kakvi procesi na tresetištima na udaljenim lokacijama onečišćuju atmosferu. 

Najveći ekološki rizik od tresetišta je njegovo paljenje i izgaranje. Zato je nužno pronaći i provoditi pouzdane postupke za njihovu zaštitu diljem svijeta. 

Preuzete obveze smanjenja onečišćenja Zemlje najveći onečišćivači predviđaju ostvariti do 2070. godine. Uz takvu najavu, ima li uopće nade za smanjenje emisija stakleničkih plinova ili se to pitanje odlaže? 

Više o tome moguće je pročitati u članku Nike Mandića, dipl. ing, koji je objavljen u novom broju stručnog časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovija kretanja u energetici, možete se pretplatiti OVDJE.