Već u prvih godinu dana rada reciklažnog dvorišta u Trogiru ostvaren je značajan napredak u odvajanju otpada

Naime, građanke i građani Trogira prepoznali su važnost korištenja reciklažnog dvorišta u kontekstu smanjivanja miješanog komunalnog otpada i očuvanja okoliša povećavši odvajanje lani u odnosu na 2020. za više od pet puta, odnosno osam puta ako se pribroji građevinski otpad. 

"Koliko je otvaranje reciklažnog dvorišta promijenilo odnos Trogirana prema otpadu najbolje pokazuju brojke, tj. usporedba 2020., kada su ukupno prikupljene 102,2 tone otpada, s 2021., kada je ukupno prikupljeno 827,919 tona otpada, odnosno 577,6 tona ne računajući građevinski otpad. Građani su pri tome u reciklažno dvorište donijeli 126,359 tona otpada", nedavno je objavljeno na stranicama Grada Trogira

"Moram priznati da ni sami nismo znali što točno očekivati i kakav će biti odaziv građana, ali ovi brojevi su za svaku pohvalu i ponos svih nas. Malo po malo educiramo se i postajemo zeleniji grad – mi u gradskoj upravi dajemo svoj doprinos najbolje što znamo, zelenim projektima, a odgovor građana je takav da i u ovome možemo biti primjer dobre prakse i među najboljima u okruženju, a i šire. Hvala svima koji odvajaju otpad i neka još više koriste reciklažno dvorište u 2022.", poručio je gradonačelnik Trogira Ante Bilić.