Zelena akcija je podnijela tužbu Upravnom sudu u Zagrebu protiv rješenja kojim se odobrava Studija utjecaja na okoliš za spalionicu u Zagrebu. Tužba je podnesena jer je postupak Procjene Studije utjecaja na okoliš za zagrebačku spalionicu okončan bez procesa sudjelovanja javnosti - stoji u priopćenju Zelene akcije. Nadalje, u priopćenju stoji da javnost ima pravo sudjelovati, odnosno dati svoje komentare u svakom postupku i to u trajanju od 14 do 21 dan (Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš, čl.18. i 19, NN 59/00). Na taj je način povrijeđen i Zakon o zaštiti okoliša (NN 82/94 i 128/99) budući da se spomenuti Pravilnik na njemu temelji. "Povredu propisa dokazuje i samo rješenje komisije za procjenu utjecaja na okoliš od 21. srpnja 2006. godine. Sam projekt spalionice je kontroverzan jer studija ne daje zadovoljavajuće rješenje za opasni pepeo koji bi spalionica proizvodila kao ni za ostatke filtera. Spaljivanje otpada doprinosi zagađnju zraka u gradu. Recikliranje i prevencija stvaranja otpada u Gradu Zagrebu još su uvjek daleko ispod europskih standarda, a nadležni ne ulažu dovoljno napora da to promjene. Alternative za spalionicu postoje, no niti jedan ih od dokumenata koji su prethodili studiji za spalionicu nije zadovljavajuće analizirao. Kombinacija prevencije stvaranja otpada, ponovne uporabe, recikliranja, kompostiranja i mehaničko biološke obrade smanjila bi količinu otpada koliko i spalionica" - stoji u priopćenju Zelene akcije.