Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za iskazivanje interesa za prezentaciju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Kako se ističe, cilj poziva je, u svrhu pripreme postupka nabave, prikupiti informacije o svim proizvodima dostupnima na tržištu i o postupku nabave informirati tvrtke. Predmet iskaza interesa su isključivo spremnici za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada (uključujući vrtne kompostere) i tekstila raznih volumena i namijenjenih odvojenom prikupljanju otpada.