U Kupskoj dolini u Nacionalnom parku Risnjak danas je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović otvorio novu stazu za posjetitelje. Uz to otvoren je i vidikovac u Razlogama te je obnovljena upravna zgrada tog parka na način da gotovo uopće ne troši energiju. Ukupna vrijednost projekata iznosi 4,4 milijuna kuna. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te je projekte realiziralo kroz projekt PARCS koji se financira iz darovnice Globalnog fonda za okoliš i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj. „U interesu nam je da ravnomjerno otvaramo i promoviramo lokalitete predviđene za posjećivanje. Tako je uz planinske masive Risnjaka i Snježnika, te glavnog ulaza u Crnom Lugu, vrlo bitan lokalitet gornjeg toka rijeke Kupe. Park želimo približiti posjetiteljima i lokalnom stanovništvu s kojim želimo još više surađivati kako bi zajedno doprinijeli očuvanju prirodne i kulturne baštine ovog područja“ – kazao je ravnatelj Nacionalnog parka Risnjak Miljenko Gašparac.