Cijeli Park prirode Lonjsko polje otvoren je za posjetitelje. Posjetitelji ponovo u Park mogu ulaziti kroz sva četiri ulaza – Čigoč, Krapje, Repušnicu i Osekovo. Zbog izbijanja bedrenice među govedima na pašnjaku u Osekovu, u srpnju su zatvoreni posjetiteljski centri Osekovo i Repušnica te putovi u Lonjskom polju koji se na te centre naslanjaju. Sve bedrenicom ugrožene životinje u međuvremenu su cijepljene, a posljednji slučaj bedrenice na tom je području zabilježen 10. kolovoza 2022. godine. 

Opasnosti od zaraze bedrenicom, dakle, više nema, pa se ljudi i vozila mogu slobodno kretati čitavim područjem Parka prirode Lonjsko polje. Vikendima se u Parku održavaju programi koji na jedinstven način spajaju rekreaciju i edukaciju. U posjetiteljskim centrima mogu se upoznati specifičnosti života u poplavnom području te jedinstven suživot ljudi i životinja. Strugom se posjetitelji mogu provozati u čamcima na solarni pogom, a Savom u plovilu Vodomar. 

Oni koji se samostalno žele uputiti na istraživanje Lonjskog polja, mogu unajmiti bicikl ili kanu. Šetačima su posebno zanimljivi novi vidikovci biomorfnih oblika za koje je ideja proistekla iz graničarskih čardaka. S tih vidikovaca posjetitelji mogu dobiti širu sliku prostora kojim se kreću.