Povodom više medijskih objava vezanih uz onečišćenje mora na području Ližnjana, u INA-i naglašavaju kako u Rafineriji nafte Rijeka nije zabilježeno nikakvo istjecanje ugljikovodika u more

Također, podsjećaju da je Rafinerija nafte Rijeka završila s obustavom postrojenja 4. studenog zbog provođenja radova na projektu nadogradnje rafinerije. 

"Slijedom navedenog, ne postoji mogućnost da bi Rafinerija nafte Rijeka mogla biti odgovorna za ekološki incident u Ližnjanu", priopćeno je iz INA-e.