Sanacija opasnog otpada na prostoru bivše Tvornice elektroda i ferolegura (ukupno oko 16 tisuća kubika) završena je, opasnog otpada više nema i građani Šibenika su sigurni i mogu uživati u svim blagodatima plaže Banj.  Kako piše Slobodna Dalmacija, time je stavljena "točka na i" jedne duge priče praćene brojnim dezinformacijama kako su s konferencije za novinare zadovoljno poručili šibenski gradonačelnik Ante Županović i direktor TEF-a u razgradnji Krešimir Šakić. Pozvali su se na netom dobivene rezultate ovlaštenog laboratorija Bioinstitut  iz Čakovca, koji je obavio dodatne analize 21 hrpe otpada (ukupno5-6 tisuća kubika) za koju se u siječnju, nakon objave završetka termičke obrade opasnog otpada, nije pouzdano znalo je li opasna, a sada je potpuno razvidno da zadovoljava sve uvjete za odlaganje na deponij neopasnog otpada na Bikarcu. TEF iz faze razgradnje u kojoj je godinama, napokon ulazi u fazu izgradnje, sa zadovoljstvom su konstatirali Županović i Šakić. Što se tiče troske, od ukupno 470 tisuća tona, kako navodi Šakić, preostalo je još 35 - 40 tisuća tona koje se mogu zbrinuti kao građevinski materijal. Projekt sanacije zemljišta time je realiziran i aktivnosti su mogu preusmjeriti na rješavanje dužničko-vjerovničkih odnosa, odnosno hipoteka na zemljištu koje premašuju 130 milijuna kuna. O konsolidaciji dugova vode se razgovori s Vladom, i vjeruje se,kaže Županović, da bi dio dugova mogao biti otpisan. Počinje razvojna etapa kojoj je jedan od prvih projekata izgradnja marine sa 140 vezova,na prostoru od 13 tisuća kvadrata na kopnu i 33 tisuće na moru.Sljedeći sadržaji koji se očekuju na tom iznimno atraktivnom prostoru,opremljenom vrlo kvalitetnom infrastrukturom, su hoteli, a potencijalno, otkrio je gradonačelnik, i nova sportska dvorana.