Državne inspekcije sve više ovlašćuju zagrebačke komunalne redare koji vode brigu o uređenju kvartova, da li je smeće bačeno gdje treba, saniranju grafita, reklamama i plakatima, parkiranju, snijegu i dr. te su nadležni za više od 220 različitih prekršaja. Međutim, problem je što još nemaju ovlasti zatražiti osobnu iskaznicu, zbog čega je Vlada nedavno utvrdila prijedlog izmjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kako bi se smanji broj ilegalnih deponija. Komunalnih redara koji nadziru kvartove ili izlaze na teren po potrebi, s uniformom ili bez nje, i dalje je oko 70, odnosno jedan na 12.000 građana, dok je u Europi prosjek jedan na 5.000. Dakle, još nedostaje oko 50 redara kako bi mogli učinkovito pokriti cijeli grad. Trenutačno rade sedam dana u tjednu po dvije smijene, a po potrebi uvede se i treća. Također, treba spomenuti i 450 kamera i bespilotne letjelice, što im olakšava posao, pogotovo kod ilegalnih odlagališta i grafitera. Ove godine komunalni redari su ispisali kazne u vrijednosti od 12 milijuna kuna, koje za fizičke osobe iznose 700 – 1000 kuna a za pravne do 10.000 kuna, objavio je Večernji list.