Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će s  ukupno 200 milijuna kuna sufinancirati projekte na zaštićenom prirodnim područjima Šibensko-kninske županije, nacionalnim parkovima Krka i Kornati te Parku prirode Vransko jezero.  Na području NP Krka u tijeku je projekt uređenja eko kampusa Puljani koji Fond za zaštitu okoliša sufinancira sa 9,2 milijuna kuna, u sklopu kojeg će se sedam objekata urediti za prihvat posjetitelja, djece i znanstvenika, najavio je ravnatelj NP Krka Tonči Restović, ističući najvažnije projekte koji su u tijeku. Ministarstvo će Parku doznačiti i 834 tisuće kuna za uređenje Lugarove kuće na stazi Stinice - Visovac. Polovicom rujna trebala bi biti kompletirana dokumentacija za izgradnju prihvatnog centra u Lozovcu vrijednosti oko 70 milijuna kuna, a sredstva će park potražiti kod europskih fondova, dodao je Restović. Pojasnio je i kako JU NP Krka planski uređuje sadržaje na gornjem toku krške ljepotice s ciljem disperzije posjetitelja s najposjećenijeg lokaliteta Skradinskog buka. Tomu u prilog, navodi, govori i činjenica da je nedavno otvoren uređeni lokalitet Oziđana pećina na Roškom slapu koji dnevno posjeti oko 300 posjetitelja. Ravnatelj NP Kornata Robert Bobinac najavio je početak radova na uređenju prihvatnog centra u uvali Vrulje na Kornatima u listopadu. Radovi će biti biti gotovi do lipnja dogodine, a čitav iznos od 3,6 milijuna kuna doznačit će Ministarstvo. Oko tri milijuna kuna uložit će se u ugradnju pametnih bova u parku, a Javna ustanova opremit će se i novom digitalnom opremom za praćenje životinjskih vrsta koje obitavaju na otočju. U Betini je u tijeku realizacija projekta uređenja prezentacijskog centra u iznosu od tri milijuna kuna, a koji će predstavljati sva tri zaštićena područja Šibensko-kninske županije. Park prirode Vransko jezero dobit će novi ulaz s Prosike te novi sustav biciklističkih staza, a i te projekte sufinancirat će Ministarstvo, piše Slobodna Dalmacija.