Ministar Zmajlović sa suradnicima predstavio je cjeloviti sustav gospodarenja otpadom sa naglaskom na centrima za gospodarenje otpadom predstavnicima lokalne samouprave i komunalnih društava sa područja Zadarske županije. „U Hrvatskoj će biti izgrađeno 13 centara za gospodarenje otpadom. Prva dva, Marišćina i Kaštijun, započet će s radom do kraja ove godine. Za pet će se u sljedećih šest mjeseci podnijeti zahtjevi za financiranje prema EU, a natječaji za preostalih šest idu do kraja 2015. Upravo je izdano i rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš te okolišna dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim za Zadarsku županiju. Kako bismo do kraja 2018. uspostavili sve centre ubrzane su sve aktivnosti na pripremi dokumentacije i povlačenju sredstava iz EU fondova“, rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović danas u Zadru. Na okruglom stolu sudjelovao je i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić koji je kazao kako je gospodarenje otpadom iznimno važan segment ulaganja iz EU fondova, te jedno od ključnih pitanja za mnoge gospodarske grane, posebice turizam.