Prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između Hrvatske i Mađarske proglasio je danas UNESCO na 24. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća Programa „Čovjek i biosfera“ koji se od 9. do 13. srpnja 2012. održava u sjedištu UNESCO-a u Parizu. UNESCO u sklopu ovog programa vodi Svjetsku mrežu rezervata biosfere. Međunarodno koordinacijsko vijeće programa, koje odlučuje o uključivanju nominiranih područja rezervata biosfere u Svjetsku mrežu rezervata biosfere, danas je donijelo odluku da područje Mura-Drava-Dunav, koje su zajednički nominirale Hrvatska i Mađarska, postane dio svjetske mreže rezervata biosfere. Republika Hrvatska u veljači 2011. proglasila Regionalni park Mura-Drava. Ovaj prekogranični rezervat biosfere drugo je područje Republike Hrvatske uključeno u ovu mrežu, nakon Velebita proglašenog 1977. Rijeke Mura-Drava-Dunav predstavljaju poplavni riječni ekosustav koji ima visoku biološku i krajobraznu raznolikost te bogatu geološku i kulturno-tradicijsku baštinu. Značaj ovog područja predstavlja veliki broj ugroženih životinjskih i biljnih vrsta, rijetke poplavne šume, riječni otoci, te šljunčane i pješčane obale rijeka, uz koja se nalaze gnjezdilišta ugroženih ptica: orla štekavca, crne rode, male čigre i drugih, priopćeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP).