Povjerenica za promet Violeta Bulc danas u Strasbourgu sudjeluje u dijalogu o unutarnjim plovnim putovima i lukama. Na tom se događanju okupljaju dionici i donositelji odluka u EU-u radi rasprave o viziji prometa unutarnjim plovnim putovima do 2030. godine. Promet unutarnjim plovnim putovima, tj. korištenje rijeka, kanala i jezera za povezivanje ljudi i trgovinu, pouzdan je i ekološki prihvatljiv oblik prijevoza. Sektor je relativno mali, no njegovih 140 milijardi tonskih kilometara čini znatan doprinos prometnom sustavu EU-a, a cilj je postići multimodalniju integraciju. EU želi unutarnje plovne putove pretvoriti u dekarboniziranu, digitalnu i inovativnu alternativu koja će nuditi učinkovitu mobilnost u cijelom EU-u. Projektima s podrškom EU-a u tom sektoru poboljšava se plovnost, ali i ekološki status i otpornost na klimatske promjene. To se, primjerice, može postići promicanjem pametnih, čistih i modularnih teglenica te multimodalnih unutarnjih luka, kao i promicanjem alternativnih goriva. Tim je povodom povjerenica Bulc izjavila: „Europski unutarnji plovni putovi i luke već stoljećima povezuju narode i olakšavaju rast. Zbog toga pozdravljam viziju tog sektora usmjerenu na postizanje još veće održivosti i inovativnosti. Krajnje je vrijeme za poticanje potencijala digitalno povezanog, niskougljičnog i visokokvalificiranog sektora unutarnje plovidbe i luka. Važan korak u tom smjeru postignut je jučer, kada je Europski parlament donio Direktivu o stručnim kvalifikacijama u vezi s unutarnjim vodnim putovima. Direktivu sada još samo mora odobriti Vijeće EU-a.", kaže ona.