Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj danas su svečano otvorili Twinning projekt „Unaprjeđenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“ (CRO SEVESO).  Svrha projekta je jačanje kapaciteta i učinkovitosti Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena unaprjeđenjem sustava upravljanja, praćenja i preciznijeg izvještavanja o kemikalijama, emisijama, opasnim tvarima i nesrećama te nadogradnja i integracija postojeće Seveso baze podataka u Geografski informacijski sustav (GIS) u okviru Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO). Vrijednost projekta je 900.000 EUR, od čega 95% financira Europska unija u okviru Prijelaznog instrumenta, a 5% sufinancira Republika Hrvatska. Projektom će biti omogućena brža i kvalitetnija razmjena podataka između svih uključenih institucija u cilju poboljšanja postojećeg sustava radi zaštite stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara te okoliša RH. Trenutno RH ima blizu 758 postrojenja s onečišćivačima koji su ispod granične vrijednosti Servesa (59 koja su unutar granica) i oko 30 postrojenja s potencijalnim domino efektom u slučaju izbijanja nesreća u susjednim postrojenjima, uz ukupnu evidenciju od preko 2 milijuna t opasnih tvari. Idućih 18 mjeseci projekt će provoditi HAOP u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Zakladom Minoprio Republike Italije te Agencijom za okoliš Republike Austrije uz potporu stručnjaka iz Italije i Austrije, a također se očekuje značajan angažman ostalih sudionika: Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva obrane, Ministarstva kulture, Ministarstva financijaCarinska uprava, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske vode, jedinice lokalne i područne samouprave i nadležne inspekcije.