Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pozvalo je javnost na sudjelovanje u izradi Prijedloga Pravilnika o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova, pri čemu mu se mišljenja, primjedbe i prijedlozi  mogu dostaviti do 20.10.2012. godine. Kako se ističe, tim će se Pravilnikom uspostaviti okvir za provedbu pravne stečevine Europske unije iz područja klimatskih promjena. Pravni temelj za njegovo donošenje je naveden u članku 108, stavku 5. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/2011) kojim su propisani osnovni elementi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, obveznici sustava te zahtjevi u pogledu praćenja emisija stakleničkih plinova i dostavljanja verificiranih izvješća.