Tvrtka Komunalne usluge Cres-Lošinj predstavila je javnosti novi način gospodarenja otpadom nakon njegovog uspješnog testiranja. Tako će se uskoro već postavljeni polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada i dalje moći koristiti neograničeno, dok će se kontejneri za odlaganje mješovitog komunalnog otpada moći otvarati samo s posebnom karticom. Svatko kućanstvo će dobiti takvu karticu s kojom će se evidentirati koliko je to kućanstvo odložilo mješovitog otpada. Prema tome, oni koji manje odvajaju i proizvode više mješovitog otpada dobit će veće račune, što će motivirati građane da što više razvrstavaju svoj otpad. Trenutačno, prosječno kućanstvo proizvede jedan kg kućnog otpada po osobi dnevno, a kvalitetnim razvrstavanjem moguće je ostatak miješanog otpada (čije se odlaganje plaća) svesti na četvrtinu. Na Cresu  je već između 2015. - 2017. godine količina miješanog otpada smanjena gotovo za polovicu, objavio Novi list.