Ministarstvo zaštite okoliša i energetike priprema javni poziv za sufinanciranje sanacija odlagališta komunalnog otpada bespovratnim EU sredstvima te pozivaju sve zainteresirane da se uključe u javno savjetovanje o Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada. Savjetovanje je otvoreno do 25.3.2017. Sanacije će se sufinancirati kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, a na njega će se moći javljati jedinice lokalne samouprave. „Poziv za sanacije odlagališta krenut će do kraja travnja, a procijenjena vrijednost poziva je oko 80 milijuna kuna. Radi se o bespovratnim EU sredstvima. Očekujemo da što više jedinica lokalne samouprave kroz ovo vrijeme pripremiti potrebnu projektnu dokumentaciju i iskoristiti sredstva koja će im biti na raspolaganju“ – rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović. Sanacijama i zatvaranjima odlagališta će se doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš, klimu, smanjenju emisija stakleničkih plinova, te unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša. Bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva ciljajući na što veći broj potencijalnih prijavitelja. Postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, a rok za podnošenje projektnih prijedloga završava danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovoljava svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.