Izvješće Nadzor radioaktivnosti u okolini Nuklearne elektrane (NE) Krško za 2021. godinu, koje su na osnovi opsežnih mjerenja i analiza pripremili Institut Jožef Stefan iz Ljubljana, Zavod za varstvo pri delu (Ljubljana), Institut Ruđer Bošković (Zagreb), NE Krško i tvrtka MEIS (Mali vrh pri Šmarju), potvrđuje kako su i u protekloj godini radiološki utjecaji elektrane bili daleko ispod upravno utvrđenih granica. 

Svi radiološki utjecaji NE Krško na stanovništvo u okolini, odnosno uz ogradu elektrane i 350 metara nizvodno od brane, ocijenjeni su na manje od 0,18 mikrosiverta (µSv), što je 0,0078 posto prirodne pozadine, koja za proteklu godinu iznosi 2300 mikrosiverta, a uzrokuju je radioaktivnost u zemlji i zračenje iz svemira. 

Utjecaj NE Krško na okoliš nadzire se mjerenjem ispuštene radioaktivnosti (emisija) i unosa radioaktivnih tvari u okoliš (imisija). NE Krško mjeri radioaktivnost u ispustima otpadne vode u rijeku Savu i u ispustima iz ventilacijskog sustava u atmosferu. U okolini te elektrane postavljene su automatske mjerne postaje. 

U okviru programa mjerenja radioaktivnosti u okolini te nuklearne elektrane, navedene neovisne institucije obavljaju opsežna mjerenja zraka, zemlje, vode, hrane i stočne hrane na više desetaka lokacija, objavljeno je na stranicama NE Krško.