Udio komunalnog otpada u Hrvatskoj iz turizma iznosi 8,31%, a na Hvaru čak 41%. Kako bi se negativni trend prekinuo, potrebno je uvesti novine u svakodnevicu na otocima. Građani smatraju da nisu potrebne medijske kampanje, nego više edukacija i seminara, kao i provođenje radionica u školama te distribuiranje informativnih materijala, poput brošura. 

Projekt Eko Zeko i otočić ima za cilj podići razinu svijesti i znanja u lokalnoj zajednici o važnosti održivog gospodarenja otpadom te potaknuti preuzimanje odgovornosti a obuhvaća lokalce i turiste. Cilj je doprinijeti povećanju kvalitete života u gradovima i općinama Hvar, Jelsa, Komiža, Stari Grad, Sućuraj, Šolta i Vis. Projektom Eko Zeko i otočić postavljeni su realni ciljevi, poput smanjenja komunalnog otpada za 5%, odvojeno prikupljanje 60% mase komunalnog otpada i 40% bio otpada, unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada te unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom.Stanovnici otoka smatraju da zbog neznanja dolazi do najneodgovornijeg odlaganja otpada, posebno na javnim površinama. 

Zbog nedovoljnog broja kanti za razvrstavanje otpadom i pretrpanih kontejnera dolazi do odlaganja građevinskog materijala na mjesta koja nisu predviđena za to. Također, građane muči što učiniti s glomaznim otpadom, kućanskim aparatima te nedostatak mjesta za odlaganje masti i ulja, ali i neodgovorni pojedinci koji bacaju smeće u more. Projekt Eko Zeko i otočić financiran je s više od pola milijuna kuna iz EU fondova, a provodi ga LAG Škoji sa Šolte.