Analiza Europske agencije za okoliš (EEA), koja se temelji na najnovijim dostupnim podacima za 2015. godinu, obuhvatila je 35.000 postrojenja diljem Europe, uključujući Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku i Srbiju. Zaključeno je da je Velika Britanija imala najveći broj postrojenja, njih 14, koja su zagađivala Europsku uniju (EU) 2015. godine, zatim Njemačka sa sedam i Francuska i Pojska s pet postrojenja. EEA upozorava kako su termoelektrane na ugljen odgovorne za otpuštanje najvećih količina ključnih zagađivača u atmosferu u Europi: ugljikov dioksid (CO2), sumporov dioksid (SO2) i dušikov oksid (NOx). Iako su Velika Britanija, Francuska i Španjolska označene kao najveći zagađivači u Europi u 2015. godini, termoelektrana na ugljen Bełchatów u Poljskoj te godine je zabilježila najveće emisije tri ključna zagađivača. Iste godine, termoelektrana na ugljen Drax (Velika Britanija), Jänschwalde (Njemačka) i Kozienice (Poljska) najviše su zagađivali, u odnosu na tri navedena ključna zagađivača. Također je otkriveno da su uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda odgovorni za najviše razine dušika, fosfora i organskog ugljika, koje se otpuštaju u vode. Ugljen i dalje ostaje najviše korišteno gorivo velikih uređaja za loženje: elektrana, rafinerija, kemijskih postrojenja i čeličana, bez obzira na to što se potrošene količine svake godine smanjuju. Međutim, EEA naglašava kako su se postrojenja na ugljen značajno poboljšala u odnosu na utjecaj na okoliš zadnjih godina s manje emisija po jedinici potrošene energije. Uređaji za loženje također mogu koristiti i biomasu, no, trenutno, ne u tako velikim količinama, unatoč tome što su se potrošene količine 2004. – 2015. godine trostruko povećale, objavio je Energy Live News.