"Naš zajednički cilj je gospodarski rast temeljen na održivom razvoju. Hrvatska pozdravlja i podržava europske politike koje kroz zaštitu okoliša, mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova, potrošnje energije i povećanja udjela obnovljivih izvora energije, otvaraju mogućnost za gospodarski razvoj i nova radna mjesta", izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović koji je sudjelovao na sastanku Vijeća Europske unije za okoliš. Na Vijeću su ministri okoliša država članica EU-a raspravljali o nizu tema, a ključne teme su bile Okvir politike za klimu i energiju od 2020.-2030. godine, mogućnost da države članice EU-a ograniče ili zabrane uzgoj GMO-a na svojemu teritoriju, te „Ozelenjivanje Europskog semestra“. Okvirom politike za klimu i energiju od 2020.-2030. godine potiče se stalni napredak prema niskougljičnom gospodarstvu te konkurentnom i sigurnom energetskom sustavu. Okvirom politike za klimu i energiju od 2020.-2030. Europska komisija predlaže da se do 2030. godine u EU smanje emisije stakleničkih plinova za 40 % ispod razine iz 1990. godine te da se udio obnovljivih izvora energije poveća na barem 27 %. Poboljšanje energetske učinkovitosti također je jedan od ključnih stupova Okvira politike za klimu i energiju od 2020.-2030. godine. Ministri su se složili da je rasprava o prijedlogu Europske komisije za Okvir politike za klimu od 2020.-2030. godine nužna jer investitori, tvrtke i građani žele jasnoću i sigurnost po pitanju budućih klimatskih i energetskih politika. Osim toga, ministri su naglasili potrebu da se pripreme za međunarodne pregovore za novi globalni sporazum o klimatskim promjenama. Cilj je postići ravnotežu između tri ključne komponente; održivosti okoliša, konkurentnosti i sigurnosti opskrbe energijom. Ministri su raspravljali o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojim se izmjenjuje i dopunjuje postojeća Direktiva vezano za mogućnost da države članice ograniče ili zabrane uzgoj GMO-a na svom teritoriju. Za takav pristup, koji bi omogućio svakoj državi članici da samostalno odlučuje o ograničenju ili zabrani uzgoja GMO-a, založio se i založio se i ministar Zmajlović u ime RH. Razmjena mišljenja potvrdila je spremnost država članica da se ponovno otvori rasprava o tom zakonskom prijedlogu.  Cilj je postići politički dogovor i pripremiti usvajanje tog važnog zakona do kraja 2014. godine. Održana je i rasprava na temu „Ozelenjavanje Europskog semestra“. Europski semestar je instrument fiskalnog nadzora i koordinacije ekonomskih politika država članica s ekonomskom politikom EU-a. U sklopu rasprave razgovaralo se o Godišnjem pregledu rasta za 2014. godinu u kojemu se daje pregled gospodarske i socijalne situacije u Europi te se utvrđuju politički ciljevi na razini EU-a za 2014. godinu. Europsko vijeće će državama članicama dati smjernice za provedbu prioriteta utvrđenih u Godišnjem pregledu rasta za 2014. godinu, a to su fiskalna konsolidacija koja omogućuje rast, obnavljanje normalnog kreditiranja gospodarstva, poticanje rasta i konkurentnosti, rješavanje nezaposlenosti i socijalnih posljedica krize te modernizacija javne uprave, priopćeno je iz MZOIP-a.