Zemlje članice EU-a odobrile su niz novih pravila o unapređenju procesa gospodarenja otpadom i recikliranju. Također, nastoji se ukinuti iskorištavanje odlagališta i promicati proširena odgovornost proizvođača, kako bi tvrtke preuzele odgovornost za vlastite proizvode i nakon što završe kao otpad. Pravila definiraju da se opasni otpad iz kućanstva do 2022. mora odvojeno prikupljati, biološki otpad do 2023. i tekstil do 2025. godine. Do 2035. godine, količina komunalnog otpada koji se šalje na odlagalište mora biti smanjena na 10 % ili manje od ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada. EU do 2024.godine planira uspostaviti sustav proširene odgovornosti proizvođača za sve ambalaže. Novi ciljevi recikliranja za ambalažu su 65 % do 2025. i 70 % do 2030., dok za komunalni otpad je 55 % do 2025. godine, 60 % do 2030. i 65 % do 2035. godine. Europsko udruženje proizvođača aluminija već reciklira preko 90 % u transportu i zgradarstvu te više od 60 % u ambalaži, a europski ciljevi su da se reciklira do 2025. 50 % i do 2030. godine 60 % aluminijske ambalaže, objavio je Platts.