Vlada će na današnjoj sjednici donijeti prijedlog Uredbe o okolišnoj dozvoli. Ta uredba od vitalne je važnosti za niz djelatnosti, posebno za energetiku, odnosno postrojenja koja onečišćuju tlo, zrak, mora i vode, a to su izgaranje goriva u postrojenjima snage 50 MW ili više, rafinerije mineralnih ulja i plinova, proizvodnja koksa, uplinjavanje ili ukapljivanje ugljena ili drugih goriva u postrojenjima ulazne toplinske snage 20 MW i veće. Uredba je bitna i za kemijsku industriju, gospodarenje otpadom, mineralnu industriju, proizvodnju i preradu metala, kafilerije, uzgoj peradi i sl. Uredbom se utvrđuju zahtjevi i kriteriji za izdavanje okolišne dozvole, uvjeti kada se za postrojenja trebaju utvrditi nove ili dopuniti tehnike zaštite okoliša u dozvoli, izuzeća od primjene raferentnih dokumenata za najbolje raspoložive tehnike, te ostalo.