Vlada je danas usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine. Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu „zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali. U Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu fokus je stavljen na uvođenje osnovnih zelenih mjerila u javnu nabavu za prioritetne skupine proizvoda i usluga: papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, uredska i informatička oprema, električna energija, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima i usluge čišćenja. Ako prilikom kupovine odaberu robe, usluge i radove s manjim utjecajem na okoliš, mogu značajno doprinijeti smanjenju potrošnje resursa i emisija stakleničkih plinova te ciljevima održivog razvoja. Za svaku skupinu proizvoda definirana su mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš, a koji uključuju potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost, toksičnost, emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 te nastajanje otpada na mjestu nastanka. Mjerila zelene javne nabave u akcijskom planu se temelje na mjerilima koje je izradila Europska komisija. Akcijski plan je prvenstveno namijenjen obveznicima javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi. Međutim može služiti i kao poticaj za uvođenje zelenih mjerila u postupke tzv. bagatelne nabave i kao poticaj za privatni sektor u Hrvatskoj da u svoje poslovanje uvedu praksu zelene javne nabave. I od jedinica lokalne samouprave se očekuje da kao obveznici javne nabave daju svoj doprinos. Stoga se jedna mjera odnosi na to da se u strateške dokumente JLS-ova uvedu mjere za promicanje zelene javne nabave.