Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja, na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, a na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP)

Obilježavanjem Svjetskog dana zaštite okoliša, UNEP nastoji istaknuti glavne okolišne probleme i potaknuti razumijevanje uloge i odgovornosti u promišljanju održivog razvoja

Ovaj se dan obilježava u više od 140 zemalja svijeta s ciljem poticanja građana na odgovorno ponašanje za očuvanje planeta i to kroz aktivnu ulogu u održivom i ravnomjernom razvoju.

 

Kolaps ekosustava

Ovogodišnji se Svjetski dan zaštite okoliša održava pod sloganom 'Vrijeme je za prirodu' te odražava želju i potrebu ljudi da se okrenu prirodi i da žive u suživotu s prirodom, objavljeno je na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE)

"Prema recentnim je znanstvenim podacima priroda sve više ugrožena promjenama namjene zemljišta, poljoprivrednim aktivnostima, pretjeranim iskorištavanjem biljnih i životinjskih resursa, klimatskim promjenama te negativnim utjecajem stranih invazivnih vrsta. Gubitak bioraznolikosti i kolaps ekosustava predstavljaju jednu od najvećih prijetnji čovječanstvu u sljedećem desetljeću. Stoga se svako ulaganje u očuvanje bioraznolikosti višestruko vraća pa, primjerice, očuvanje močvarnih područja može uštedjeti više od 50 milijardi eura godišnje osiguravajućim kućama zbog prevencije i ublažavanja posljedica poplava", javlja MZOE. 

Na tragu navedenog, donesena je i 'EU Strategija bioraznolikosti do 2030. godine-Vraćanje prirode u naše živote' koja postavlja ciljeve čijim će se ispunjavanjem osigurati zaustavljanje negativnih trendova gubitka bioraznolikosti u EU-u. Time će Europska unija i njezine članice biti predvodnicima u očuvanju bioraznolikosti na svjetskoj razini.