Predstavnici svjetske nevladine organizacije za zaštitu prirode WWF, Parka prirode Kopački rit i tvrtke Coca-Cola predstavili su javnosti svoje napore u obnovi Ribnjaka Podunavlje. Dio je to projekta „Obnova močvarnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“, koji je WWF u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode provodio protekle dvije godine. Obnova močvarnog staništa od 570 ha u Kopačkom ritu odvijala se na ribnjaku Podunavlje blizu Kopačeva. „Ribnjaci su napušteni prije nekoliko godina te je došlo do zaraštavanja močvare i smanjenja njenih funkcija i vrijednosti što je negativno utjecalo na biološku raznolikost. 
Obnovom ovog područja ono ponovno počinje služiti kao područje za hranjenje, odmaranje i razmnožavanje mnogim rijetkim i ugroženim vrstama“, rekla je Irma Popović Dujmović, voditeljica projekata voda WWF-ovog Mediteranskog programa. Obnovom ribnjaka uklonjen je vrbik, produbljeno je dno ribnjaka, izgrađene su turističke staze s brojnim informacijskim sadržajima te će se postaviti promatračnica za ptice. Projekt se provodi uz financijsku potporu Coca-Cole s kojom je WWF uspostavio partnerstvo s ciljem obnove poplavnih područja duž Dunava kako bi se javnosti i donosiocima odluka pokazale sve koristi močvarnih sustava te osigurala kritična staništa za bogatu floru i faunu Dunavskog sliva, priopćeno je iz WWF-a.