WWF je nagradio četiri pojedinca priznanjem „Leader for a Living Planet“ (“Lider živućeg planeta”) za njihov rad u europskim institucijama koji je utjecao na bolju zaštitu prirode. Oni su “utemeljitelji” EU Direktive o staništima iz 1992. godine, kojom se čuvaju ključna ugrožena staništa i vrste Europe. Ta se direktiva smatra jednim od najjačih europskih okolišnih zakona. Ova nagrada WWF-a je javno priznanje ljudima koji se bore za zaštitu prirode i koji odličnim primjerom nadahnjuju ljude oko sebe. Današnji „Lideri živućeg planeta“ su Stanley Johnson, bivši član Europskog parlamenta i bivši službenik u Europskoj komisiji te podrška za sva okolišna pitanja; Henriette Bastrup-Birk, bivša članica tima za izradu Nacrta direktive; Claus Stuffmann, bivši čelnik odjela zaštite prirode u Europskoj komisiji te Hemmo Mauntingh, koji je bio predlagatelj Direktive u Europskom parlamentu.
“Važno je sjetiti se i odati priznanje ljudima i vrijednostima koje su dovele do stvaranja tako vizionarskih zakona za zaštitu prirode. Ovi Lideri živućeg planeta su izvanredni ljudi koji su iskoristili svoje talente da Europu učine prirodno bogatijom. Oni mogu biti nadahnuće za današnje političare i službenike koji bi trebali nastaviti njihovim stazama i osigurati da ti zakoni ne budu oslabljeni nego jednostavno ojačani", izjavila je Geneviève Pons-Deladrière, direktorica WWF-ova ureda za europske politike.