Povodom Svjetskog dana vlažnih staništa, koje se obilježava 2. veljače, svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF želi skrenuti pozornost na njihov izniman značaj kako za mnogobrojne vrste biljaka i životinja, tako i za ljude. Tijekom posljednjih stoljeća isušeno je i izgubljeno više od 90% vlažnih staništa Europe. WWF ulaže velike napore za njihovo očuvanje pošto su upravo vlažna staništa ta koja nas štite od razornih poplava s kojima smo se imali priliku susresti više puta tijekom zadnjeg desetljeća. WWF u suradnji s drugim nevladinim organizacijama vodi inicijativu očuvanja “Europske Amazone”, tj. budućeg pentalateralnog UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere koji obiluje upravo takvim staništima. “Europska Amazona” prekriva područje Mure, Drave i Dunava na granici između Hrvatske, Austrije, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vlade pet zemalja zalažu se za osnivanje UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere pošto su prepoznale važnost očuvanja prirode i biološke raznolikosti tog područja. Mreža više od 10 zaštićenih područja unutar 1 000 000 ha površine prekograničnog rezervata biosfere uvelike doprinosi zaštiti od poplava. Prirodne rijeke svojim meandriranjem stvaraju područja koja su tijekom poplava u mogućnosti primiti iznimno velike količine vode. Kanaliziranjem rijeka smanjujemo dužinu rijeke i onemogućujemo njenu sposobnost meandriranja. To je također jedan od razloga radi kojeg gubimo vlažna staništa te time i prirodnu sposobnost rijeke da nas zaštiti od poplava. Područje Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav prepoznato je od strane međunarodne zajednice kao područje iznimne prirodne vrijednosti te je ulaskom u Europsku uniju proglašeno područjem Natura 2000. Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju prihvatila provedbu Direktive o pticama, Direktive o staništima i Okvirne direktive o vodama, koje nalažu da se treba zaštititi to područje te očuvati njegova biološka raznolikost. “Očuvanje vlažnih staništa nije neophodno samo za biljne i životinjske vrste, već i za čovjeka”, ističe Ivana Korn Varga iz WWF Adria. “Vlažna staništa pružaju nam i atraktivan prostor za rekreaciju, kao i bolju kakvoću vode koju pijemo, a neposredno utječu i na ublažavanje klimatskih promjena", zaključuje se u priopćenju WWF-a.