WWF je zajedno s partnerima pokrenuo projekt „FishMPABlue2“, kojim žele u morskim zaštićenim područjima, riznicama morske biološke raznolikosti, uvesti prakse održivog ribarstva. Samo principima održivog ribarstva te uključivanjem lokalnih ribara osigurat će se dugoročna održivost morskih resursa a time i dobar ekonomsko-socijalni status lokalnog stanovništva. U Hrvatskoj projekt se provodi u Parku prirode Telašćica. Glavni cilj novih alata, koji će se testirati tijekom projekta, je uključivanje ribara u procese upravljanja priobalnim ribolovom sa zajedničkim ciljem očuvanja ribljih stokova i biološke raznolikosti morskih zaštićenih područja. „Unatoč velikom socio-ekonomskom značaju, priobalni ribolov u morskim zaštićenim područjima ne dobiva uvijek pozornost koju zaslužuje. Priobalni ribari često su isključeni iz procesa donošenja odluka pa se suočavaju s društveno-ekonomskim poteškoćama što dovodi do neodrživog iscrpljivanja morskih resursa. Projektom želimo osigurati punu uključenost ribara u upravljanje ribolovom u zaštićenim područjima te tako osigurati i dugoročnu raspoloživost prirodnih resursa“, rekao je Patrik Krstinić, koordinator projekta u WWF Adria. Implementacijom mjera iz „Paketa alata za upravljanje priobalnim ribarstvom“, koji je razvijen tijekom prve faze projekta, u 11 morskih zaštićenih područja iz šest zemalja Sredozemlja testirat će se učinkovitost mjera u poboljšanju upravljanja ribarstvom ali i usavršiti predviđene mjere. Velika pozornost posvetit će se i umrežavanju morskih zaštićenih područja te izmjeni dobrih praksi. „Tijekom projekta testirat ćemo inovativne mjere za upravljanje priobalnim ribolovom, koje su razvijene u okviru FishMPABlue1 projekta. Ukoliko se pokažu uspješne te se stanje ribljih populacija popravi, a lokalni ribari budu zadovoljni, želimo njihovu upotrebu prenijeti u svakodnevnu praksu upravljanja morskim zaštićenim područjima u Sredozemlju“, zaključio je Krstinić. Projekt FISHMPABLUE2 je sufinanciran od strane fondova Europske unije ERDF i IPA. Projekt traje tri godine, od studenog 2016. do listopada 2019. godine, a vrijedi 3,5 milijuna eura, priopćeno je iz WWF-a.