Vlada je objavila priopćenje s održane zatvorene sjednice. Pri tome se ističe da je, između ostalog, donesena Odluka o odobravanju sredstava vezano uz ispunjenje preduvjeta za provedbu IPA projekta 'Vodoopskrbni i kanalizacijski sustav s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za Grad Knin' koji je Europska komisija odobrila 6.11.2009. godine. Projekt je vrijedan 15,7 mil. eura, a na teret sredstava Državnog proračuna Gradu Kninu je odobren iznos od 1,166 mil. kuna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje i rekonstrukcije kanalizacijske mreže i pristupne prometnice uređaju za pročišćavanje. Riječ je o projektu koji ima velik značaj na lokalnoj i regionalnoj, a samim time i na državnoj razini, a njegova bi realizacija trebala rezultirati sanacijom cjelokupne vodovodne mreže, rekonstrukcijom većeg dijela kanalizacijskog sustava te izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za Knin.