Zbog sukoba koji su nastali jer Zagrebačka županija još nije našla lokaciju za odlagalište za šutu koja će nastajati nakon izgradnje spalionice otpada u Zagrebu, u upravi Županije organiziran je seminar o spaljivanju otpada, prenosi 'Poslovni dnevnik'. Navedeno je da od tone spaljivanja ostaje 250 kg neopasne šljake koja se može odložiti ili koristiti u proizvodnji betona i asfalta, a ekološki neškodljiva spalionica proizvodi i struju i toplinu. Za zagrebačku spalionicu koja bi imala kapacitet 442 000 t godišnje potrebno je odlagalište od 30 hektara. Na prezentaciji su članovi Odbora za ekološko postupanje i gospodarenje otpadom upozorili da je spaljivanje nepotrebno ako se veće sredstva ulože u recikliranje koje je triput jeftinije i ekološki prihvatljivije.