Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu kao korisnik projekta potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 'Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)'. Projekt se financira iz OP 'Konkurentnost i kohezija' 2014-2020. u okviru tematskog cilja 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa, točnije Specifičnog cilja 6iii2 - Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000). Dodijeljena su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 7.108.979,17 kuna, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 8.397.154,91 kuna. Predviđeno trajanje provedbe projekta je do 31. prosinca 2019. godine. Glavna svrha projekta, u skladu sa zahtjevima EU direktiva o pticama i staništima, je postizanje ili održavanje povoljnog stanja očuvanosti strogo zaštićenih (SZ) vrsta u Hrvatskoj kroz izradu Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima očuvanja vrste i jačanje kapaciteta u planiranju očuvanja SZ vrsta. Projektne aktivnosti uključuju izradu 9 novih planova i reviziju 2 plana upravljanja s akcijskim planovima zaštite ugroženih vrsta (vrste s visokim rizikom izumiranja) te endemskih i reliktnih vrsta. Realizacijom projekta omogućit će se doprinos očuvanju bioraznolikosti, zaštita ekosustava te sprječavanje izumiranja poznatih ugroženih vrsta kao i povećanje svijesti javnosti o očuvanju strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj.