Inspekcija zaštite okoliša pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode uputila je nova inspekcijska rješenja kojima se od 21. listopada 2013. zabranjuje obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, odnosno odlaganje svih vrsta otpada, osim miješanog komunalnog otpada, komunalnim poduzećima Gradsko komunalno društvo Komunalac d.o.o. iz Koprivnice i Zagrebački holding d.o.o. – podružnica ZGOS iz Zagreba. Jučer izdanim rješenjima zabranjuje se odlaganje svih vrsta otpada osim miješanog komunalnog otpada na odlagališta Prudinec-Jakuševec i Piškornica.
Za komunalno poduzeće Zagrebački holding d.o.o. - podružnica ZGOS, nadzorom je utvrđeno da se na odlagalište Prudinec-Jakuševec odlaže miješani komunalni otpad s područja Zagreba, Samobora i Svete Nedelje. Utvrđeno je i odlaganje više od 20 vrsta ostalog otpada: proizvodnog otpada, zemlje i kamenja, otpada iz proizvodnje stakla i proizvoda od stakla, otpada iz industrije, otpadne ambalaže, otpadnih vozila i dijelova, otpada iz uređaja za pročišćavanje i uređaja za obradu otpadnih voda, biorazgradivog otpada, glomaznog otpada i to u količinama od gotovo 200.000 tona u godinu dana. Za komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. iz Koprivnice, utvrđeno je da je uz miješani komunalni otpad, na odlagalište odloženo desetak vrsta ostalog neopasnog otpada: građevinskog materijala, otpada iz pjeskolova, otpada s groblja, glomaznog otpada, plastike, višeslojne kompozitne ambalaže, odjeće i ostataka od čišćenja ulica. Oba odlagališta dužna su s danom 21. listopadom obustaviti odlaganje svih vrsta otpada osim miješanog komunalnog. Zbrinjavanje otpada za koje je odlaganje zabranjeno dužni su osigurati preko ovlaštenih tvrtki na način propisan zakonom.
Ova dva rješenja, kao i tri upućena prošli tjedan komunalnim poduzećima u Zaprešiću, Pazinu i Trogiru, rezultat su pojačanih nadzora nad svim dionicima u sustavu gospodarenja otpadom koje naša inspekcija provodi od početka ove godine. Kriteriji kojima se tijekom nadzora inspekcija vodila su: provjera je li ishođena valjana dozvola za gospodarenje otpadom te je li rad odlagališta i komunalnih poduzeća usklađen s tim dozvolama i relevantnim pravilnicima, je li započela sanacija odlagališta te provjera udjela odloženog miješanog komunalnog otpada i ostalih vrsta otpada. U ovoj fazi akcije stavljen je fokus na odlagališta jer su odlagališta ključna u sustavu gospodarenja otpadom.