Grad Zadar dobio je posebno priznanje Europske komisije za sudjelovanje u projektu EU Cities Adapt. Zadar je jedan od 21 grada diljem Europe koji je izabran za sudjelovanje u projektu Europske komisije kojeg je provela DG CLIMA (Directorate-General for Climate Action - Glavna uprava za klimatska djelovanja Europske komisije). Ova nova inicijativa u trajanju od 1 i pol godine imala je za cilj osigurati jačanje kapaciteta i pomoć europskim gradovima u razvoju i provedbi strategije prilagodbe klimatskim promjenama. Kako prenosi Slobodna Dalmacija, Zadar je bio uključen u podgrupu mediteranskih obalnih gradova zajedno s Barcelonom (Španjolska), Rotterdamom (Nizozemska), Almadom (Portugal), Burgasom (Bugarska), Anconom (Italija) i Gibraltarom (Gibraltar). Projekt je trajao od siječnja 2012. do lipnja 2013. godine u čijem sklopu je održan i program obuke u trajanju od osam mjeseci. Ukupna vrijednost projekta bila je oko 1,3 milijuna eura, a za provedbu aktivnosti za svaki od gradova alocirano je iz proračuna projekta 27.176,19 eura. Grad Zadar dobio je priliku koristiti opsežni paket jačanja ljudskih kapaciteta koji mu je omogućio sudjelovanje u programu obuke provedenom od strane stručnih trenera i gradova koji su napredovali u procesu prilagodbe. U okviru programa obuke krajem listopada održana je prva Radionica u Rotterdamu u Nizozemskoj, na kojoj su sudjelovale predstavnice Grada Zadra uključene u provedbu projekta, Žana Klarić, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ana Bajlo, savjetnica za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Na završnoj konferenciji projekta održanoj u Bonnu, svim uključenim gradovima i Gradu Zadru kao gradu-pioniru uručena su posebna priznanja Europske komisije. Tijekom projekta u izradi je bila i Europska strategija prilagodbe klimatskim promjenama, koja je usvojena u travnju 2013. godine, a u čijoj su izradi značajnu ulogu imali gradovi uključeni u ovaj projekt.