Mjesec dana prije početka odvajanja biootpada, Zagreb je dobio podzemne spremnike za otpad. Prvi podzemni zeleni otok postavljen je u Kranjčevićevoj ulici, a u staroj gradskoj jezgri takvi će se otoci postavljati gdje god to bude moguće, odnosno gdje prostorni uvjeti dozvoljavaju., prenosi HRT. Veliki spremnici za otpad su pod zemljom, a iznad nje su uređeni otvori u koje građani mogu ubaciti papir i druge vrste otpada. U zeleni otok u Kranjčevićevoj ulici Grad je uložio 180.000 kuna. Zagrebačka Čistoća za odvoz tako spremljenog otpada priprema nova vozila. Prednosti podzemnog spremišta za otpad, kakve već imaju neki manji gradovi, su urednost, smanjene emisije neugodnih mirisa i nemogućnost zapaljenja otpada. Čipirani spremnici za otpad ispred svake zgrade i kuće, zeleni otoci na svakih 15-ak objekata, otpad recikliran i ponovno iskorišten, burze otpada, sve prema planovima gospodarenja otpadom i regulativi Europske unije.  Hrvatska je u ovom trenutku daleko od toga, a do 1. veljače gradovi i općine moraju donijeti odluku o načinu pružanja usluge prikupljanja otpada, što bi onda vrlo brzo trebalo biti i stavljeno u funkciju.