'Grad Zagreb nije spreman za primjenu odluke o razdvojenom prikupljanju koju je donijela Skupština Grada na sjednici u prosincu, a koja je trebala stupiti na snagu 1. srpnja i predlažem da se njezina primjena odgodi do 1. siječnja 2015.', kazao je Darinko Kosor, predsjednik Skupštine Grada, na današnjoj konferenciji za medije, o čemu piše Tportal. Krajnji rok za donošenje uredbe je 23. srpnja, a Grad nije spreman. "Nemamo plan gospodarenja otpadom, nemamo odluku hoćemo li ići u mehaničko- biološku obradu (MBO) ili ćemo imati spalionicu, nemamo ni lokaciju za to jer izmjene GUP-a još nisu napravljene, a ni spremnici za smeće nisu nabavljeni", istaknuo je Kosor i dodao kako javna rasprava o GUP-u traje od 16. do 30. lipnja te da očekuje da će on biti usvojen u rujnu i da bi do tada gradonačelnik trebao odrediti gdje će se i što nalaziti. Naveo je da u ovom trenutku u Zagrebu ima tek devet reciklažnih dvorišta i dvije kompostane, a treba ih biti barem 30 odnosno 10. Kosor kaže da je osobno za MBO, ali je sasvim jasno da se svog otpada nećemo moći riješiti selekcijom, a ostaje nam i brdo na Jakuševcu koje treba sanirati i mulj iz pročistača kojeg danas ima 350.000 tona.