Kako je izvijestio 'Večernji list', zagrebački župan mr. sc. Stjepan KOŽIĆ suprostavio se ideji zagrebačkog gradonačelnika Milana BANDIĆA, dipl. pol. o gradnji zagrebačke spalionice izvan područja Grada Zagreba, odnosno na području Zagrebačke županije. Istodobno, kako se ističe, župan Kožić je takvu ideju nazvao 'neozbiljnom'. Tako nije prošlo mnogo vremena za odziv na krajnje populističku najavu gradonačelnika Bandića. Pri tome je zagrebački župan također napomenuo da je još 2006. godine postojao dogovor Grada Zagreba i Zagrebačke županije o zajedničkom rješenju problema otpada, ali da se od toga davno odustalo, no i naglasio da je po tadašnjim planovima zajednička spalionica ionako trebala biti na području Grada Zagreba. Umjesto spalionice, Županija je danas predvidjela lokaciju Tedrovec na području općine Brckovljani za gradnju postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, za što je stručna studija pokazala da je ekonomski isplativiji i ekološki prihvatljiviji način zbrinjavanja otpada od spalionice. U skladu s time, Županija je već potrošila mnogo truda, vremena i novca kako bi do 2018. godine izgradila suvremen županijski centar za gospodarenje otpadom, zbog čega naknadno mijenjanje koncepta zbog nečijeg predizbornog populizma nikako ne bi bilo razumno ni odgovorno.