Korištenje plina iz škriljaca kao zamjene za ugljen ne pomaže klimi, tvrdi tvrtka Scottish Widows Investment Partnership (SWIP). Plin iz škriljaca bi trebao smanjiti emisije stakleničkih plinova jer pri izgaranju oslobađa manje ugljičnog dioksida od ugljena. Zbog toga se zamjena ugljena i prelazak na plin iz škriljaca predstavlja kao 'zeleni pomak'. Međutim, to se ne događa, tvrdi SWIP. Razlog za to je što proizvođači plina iz škriljaca koriste tehnologiju hidrauličkog frakturiranja koja oslobađa metan iz ležišta škriljaca, a koji utječe na globalno zatopljenje 20 puta više od CO2. S druge strane, najveći broj proizvođača ne koristi postojeću tehnologiju za zaustavljanje curenja i hvatanje metana iz ležišta škriljaca. Ta je situacija  posebno istaknuta u SAD-u, koji proizvodi najviše plina iz škriljaca, budući da takva tehnologija predstavlja trošak, a da nisu predviđene kazne za curenje metana. SWIP procjenjuje da zbog toga danas u SAD-u oko 20% svih emisija stakleničkih plinova čine emisije nastale u proizvodnji plina iz škriljaca, javlja britanski dnevnik 'Guardian'.