Kako je izvijestilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, započela je provedba Programa praćenja kakvoće mora za kupanje. Za provedbu je zaduženo sedam priobalnih županija, dok MZOE koordinira provedbom Programa. Ispitivanja kakvoće mora trajat će od 22. svibnja. 2017. do 8. listopada 2017. Tijekom tog perioda, kakvoća mora će se pratiti na ukupno 948 točaka na plažama hrvatskog Jadrana. Na svakoj točki ispitivanja planiranoj u okviru Programa praćenja ispitivanja će se vršiti deset puta tijekom sezone, odnosno svakih petnaest dana. Detaljnije informacije o kakvoći mora javnosti su dostupne, na mrežnom pregledniku MZOE: http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca koji omogućuje pregled rezultata kakvoće mora za kupanje u realnom vremenu uz mogućnost aktivnog sudjelovanja javnosti putem unošenja komentara, primjedbi i prijedloga za nove točke ispitivanja. Kakvoća mora u Hrvatskoj se neprekidno provodi od 1989. godine s ciljem zaštite zdravlja kupača, očuvanja visoke kakvoće mora, održivog upravljanja plažama, promidžbe Jadrana i kvalitete turističke ponude. Ispitivanje se provodi sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje te Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju kakvoćom voda za kupanje, a program provode ovlašteni laboratoriji. Prema posljednjim raspoloživim podacima Europske agencije za zaštitu okoliša (EEA) za 2015. godinu, a koji su izrađeni na temelju rezultata na više od 21.000 točaka ispitivanja na području Europe, po kakvoći mora se Republika Hrvatska nalazi iza Cipra, Malte i Grčke.