Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) i udruga BIOM sklopili su Sporazum o suradnji na zaštiti ptica od stradavanja i ozljeđivanja na elementima hrvatske elektroenergetske prijenosne mreže, imajuću u vidu da je suradnja osnova za učinkovitu zaštitu prirode. 

Zaštitu bioraznolikosti i obveze koje proizlaze iz niza relevantnih dokumenata (EU Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica, i relevantnih međunarodnih ugovora kojih je Hrvatska potpisnica - Konvencije o biološkoj raznolikosti, Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa /Bernska konvencija/, Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja /Bonnska konvencija/, te Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica /AEWA/) HOPS je uključio u Politiku sustava upravljanja. 


Ekološka mreža 

Udruga BIOM je organizacija civilnog društva kojoj su ciljevi istraživanje i zaštita živoga svijeta te podizanje svijesti javnosti o bioraznolikosti, ugroženosti vrsta i staništa, održivu razvoju i zaštiti prirode općenito. BiOM je od 2018. punopravni partner i predstavnik Hrvatske u BirdLife International-u, svjetskoj krovnoj organizaciji za zaštitu ptica i njihovih staništa.

"Ciljevi sporazuma su pridonijeti smanjenju rizika stradavanja ptica od kolizije s elementima prijenosne mreže, smanjenje troškova održavanja i šteta koje nastaju kao posljedica aktivnosti ptica na elementima prijenosne mreže. Također, sporazum će unaprijediti provođenje obveza HOPS-a koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode te Pravilnika o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže. To uključuje zaštitu zaštićenih i ugroženih vrsta ptica, a posebice se odnosi na vrste unutar područja ekološke mreže Natura 2000", izvijestio je HOPS.