Zelena akcija je završila s provedbom projekta “Zeleni telefon* za središnju Hrvatsku”, koji je trajao 12 mjeseci, a financiralo ga je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode s iznosom od 43.000 kuna. Projektom su obuhvaćeni građani pet županija (Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko - moslavačka, Bjelovarsko - bilogorska i Krapinsko - zagorska županija), kao i institucije na županijskom i lokalnom nivou . U sklopu projekta smo, uz pomoć nadležnih institucija, rješili 70% lokalnih okolišnih problema koje su građani prijavili Zelenom telefonu od 1. srpnja 2011. do 30. lipnja 2012. godine. "Brže i lakše smo rješavali prijave koje su se odnosile na odvoz starog papira iz ureda, vrtića, škola i institucija ili prijave koje su se odnosile na zbrinjavanje strare tehnike ili elektroničke opreme. Na žalost, postoje i prijave koje su još uvijek u postupku rješavanja. To je osobito slučaj kada su zagađivači velike tvrtke, npr. Pliva koja je onečistila potok Gorjak ili INA koja u svom pogonu u Ivanić-gradu spaljuje etan", navodi se u priopćenju Zelene akcije.  Također, nije rješen slučaj mogućeg pogodovanja investitoru gdje je Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet izdao dozvolu za gradnju trafostanice u park-šumi Jelenovac, za koju postoji sumnja da se gradi zbog stambenog objekta u ulici Jelenovački potok. Nadalje, u sklopu projekta unaprijeđen je rad Zelenog telefona tiskanjem dva Biltena, koji, među ostalim, sadrže i statistiku primljenih prijava, raspoređenih u 13 kategorija okolišnih problema, kao i analizu prijavljenih problema. Stvorena je i elektronsku baza podataka prijavljenih slučajeva, kojoj u svakom trenutku putem interneta možemo pristupiti i uređivati je. U ovih 12 mjeseci, pored uobičajene komunikacije telefonom, nadležnim institucijama Zelena akcije je uputila 171 dopis, a  primila 112 odgovora. "Komunikaciju s Inspekcijom zaštite okoliša smatramo zadovoljavajućom, ali je na žalost potpuno drugačija situacija kod komunikacije s ostalim državnim uredima i javnim poduzećima. Tako smo npr. Građevinskoj inspekciji uputili 20 dopisa a primili smo odgovor na samo njih 7, a još je tragičnije da smo Urbanističkoj inspekciji poslali 9 dopisa, a na niti jedan nismo dobili odgovor", zaključuje se u priopćenju Zelene akcije.