Nastup premijera Milanovića na otvorenju klimatskog samita u Parizu još jednom je pokazao do koje mjere naši političari govore jedno na međunarodnim skupovima, a rade potpuno suprotno na domaćem planu, ističe Zelena akcija. "Izjava kako „svaki oblik rasta baziran na visokougljičnim modelima više nije učinkovit, već dapače, predstavlja prijetnju svijetu za buduće generacije[i]“ u jasnoj je suprotnosti s energetskom politikom dosadašnje Vlade g. Milanovića koja se bavila gotovo isključivo promocijom dva visokougljična projekta: termoelektranom Plomin C na ugljen i eksploatacijom nafte na Jadranu. Žalosno je slušati g. Milanovića kako objašnjava međunarodnoj zajednici da „energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije mogu otvoriti nova zelena radna mjesta“, dok u stvarnosti na tom području njegova Vlada nije učinila gotovo ništa. Pozivamo novi saziv Sabora da osigura temeljitu reformu dosadašnje loše energetske i razvojne politike te potakne izradu nove niskougljične razvojne strategije RH. Podsjećamo kako je novi saziv Sabora zadnji koji još može nešto učiniti po pitanju poticanja održivog razvoja u Hrvatskoj i osiguranja efikasne akcije za suzbijanje prijetnje klimatskog kaosa", stoji u priopćenju.