Inicijativa Znanstvenici za klimu Hrvatska, okupljena oko Apela za sustavnu klimatsku akciju u svom obraćanju javnosti kaže da su od njihovog Apela zamjetni neki pozitivni pomaci, ali da je općenito odnos institucija prema klimatskoj krizi i dalje daleko od zadovoljavajućeg, a većinu relevantnih klimatskih politika ocjenjuju kao "neambiciozne, promašene i krivo usmjerene". Strateški dokumenti koji se donose su načelni i neinventivni a provedbene alate namjeravaju definirati u neodređenoj budućnosti, što drže neprihvatljivim. 

Podaci UN-ove konvencije o promjeni klime pokazuju da u Hrvatskoj rastu emisije iz prometa za preko 60% u odnosu na 1990. te iz sektora gospodarenja otpadom, čak više od 90% u odnosu na 1990. te naglašavaju da su nužne hitne intervencije u ta dva sektora s ciljem razvoja javnih sustava upravljanja i korištenja. Šume odmogućaju značajan odljev emisija CO2, ali tu je negativan utjecaj prenamjena zemljišta te drže da treba poduzeti odlučne mjere obučavanja i obnove šumskih područja

Znanstvenici upozoravaju da će Hrvatska u neposrednoj budućnosti zbog klimatskih promjena biti pogođena sušom i toplinskim valovima, većim intenzitetom požara i poplava, podizanjem razine mora i salinizacijom obalnih područja, što se već počelo događati i jače će se intenzivirati. To će ugroziti turizam, poljoprivredu i ljudsko zdravlje i zato pozivaju politiku na odlučniju akciju.