U Slavonskom Brodu od 1. prosinca kreće primjena novog načina odvajanja miješanog komunalnog otpada koji se temelji na uvođenju žutih vrećica od 10, 20 i 40 litara. U njih će građani odlagati isključivo miješani komunalni otpad. 

"Drugim riječima, u žute vrećice odlažemo sve ono što se ne može odložiti u kantu za papir, plastiku ili biootpad, a nakon odlaganja miješanog otpada, vrećice se odlažu u zelenu ili crnu kantu. Cijena odvoza otpada, prema novom sustavu, sastojat će se od fiksnog i varijabilnog dijela. Cijena fiksnog dijela iznosi 41,83 kune mjesečno i to je iznos koji će građani plaćati posredstvom uplatnica koje im na kućne adrese dostavlja Trgovačko društvo Komunalac. Varijabilni dio cijene odvoza otpada plaća se kroz kupovinu žutih vrećica, a to je dio cijene na koju građani mogu osobno utjecati jer što više otpada odvajaju, to je i potreba za žutim vrećicama manja, a samim time manja je i cijena odvoza otpada", objavljeno je na stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Pravilno razvrstavanje otpada 

Žute vrećice mogu se kupiti u gradskim trgovačkim društvima i ustanovama te reciklažnim dvorištima. 

Cijena žute vrećice za miješani komunalni otpad od 10 litara je 1,35 kuna po komadu. Za onu od 20 litara bit će potrebno izdvojiti 2,49 kuna, a cijena žute vrećice od 40 litara iznosi 4,79 kuna po komadu. Građani koji imaju potrebu za odlaganjem pelena mogu nabaviti posebne vrećice od 40 litara. Cijena te vrećice za pelene je 2,39 kuna. 

Cilj novog načina gospodarenja otpadom je potaknuti građane na redovito i pravilno razvrstavanje otpada. Što se više razdvaja, manja je potreba za žutim vrećicama za otpad. Tako se, osim manje cijene odvoza miješanog komunalnog otpada, ujedno odgovorno odnosimo prema okolišu.