Digitalizacija daje učinkovitosti još veću ulogu

Autor: B.O. Objavljeno: 29.03.2019. 🕜 10:09 Lokacija: Pariz (Francuska)

Važnost modernizacije i energetskih ušteda

Energija je sve digitalnija – kvalitetniji senzori, analiza veće količine podataka u stvarnom vremenu i druge inovacije omogućavaju veću učinkovitost i optimiziraju energetsku potrošnju u ključnim sektorima i među krajnjim korisnicima. 
Također, zahvaljujući digitalnim tehnologijama energetska učinkovitost igra sve važniju ulogu u energetskom sustavu jer omogućava, primjerice, veću uporabu distribuiranih obnovljivaca ili pak pridonosi boljoj prilagodljivosti elektroenergetskih mreža. 
Stoga, Međunarodna energetska agencija (IEA) ovaj tjedan održala je u Parizu radionicu na temu Modernizacija energetske učinkovitosti kroz digitalizaciju. 
"Energetska učinkovitost je gorivo broj jedan u održivom globalnom energetskom sustavu. To je ključno za svaku zemlju koja želi ispuniti ciljeve energetskih i ugljičnih ušteda, a može donijeti i mnoge dodatne gospodarske, okolišne i društvene koristi", rekao je Keisuke Sadamori, direktor za energetska tržišta i sigurnost u Međunarodnoj energetskoj agenciji, dodajući kako je radionica prilika da se utvrde mogućnosti za korištenje digitalnih strategija zahvaljujući kojima bi se povećalo političko djelovanje na energetsku učinkovitost.

TAGOVI