Donesen Zakon o energetskoj učinkovitosti

Autor: B.L. Objavljeno: 30.10.2014. 🕜 16:29 Lokacija: Zagreb

Novi zakon zamjenjuje Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

'Učinkovito korištenje energije od interesa je za Republiku Hrvatsku', stoji u članku 3. novog Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014). Riječ je o Zakonu kojim se uređuje područje učinkovitog korištenja energije, donošenje planova na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini za poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere energetske učinkovitosti, obveze energetske učinkovitosti, obveze regulatornog tijela za energetiku, operatora prijenosnog i distribucijskog sustava te tržišta energije u vezi s prijenosom, odnosno transportom i distribucijom energije, obveze distributera energije, opskrbljivača energije i/ili vode, a posebice djelatnost energetske usluge, utvrđivanje ušteda na energiji te prava potrošača u primjeni mjera energetske učinkovitosti. Uz to, njime se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti.
Pri tome je njegova svrha ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije i ispunjavanje međunarodnih obveza Hrvatske u području smanjenja emisije stakleničkih plinova i to poticanjem mjera energetske učinkovitosti u svim područjima potrošnje energije.
Zakon je donio Hrvatski sabor na sjednici koja je održana 17.10.2014. i stupa na snagu osmoga dana nakon objave u 'Narodnim novinama', a objavljen je 29.10.2014. godine. Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008, 55/2012, 101/2013 i 14/2014).

TAGOVI